• Vážení rodičia, milí žiaci,

   Banskobystrický samosprávny kraj nariadením č. 50/2023 odo dňa 01.09.2023 zriaďuje v súlade s ust. § 20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Spojenú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica.

   Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vzniká spojením Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica a Školy umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica. Vzniká tak jedna škola - Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica s organizačnými zložkami:

   - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,

   - Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica.

   Súčasťou Spojenej školy Samuela Mikovíniho bude Výdajná školská jedáleň.

   Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa stáva právnym nástupcom  oboch doterajších škôl a bude ďalej plniť ich úlohy. Z pohľadu žiakov a ich rodičov nedochádza k žiadnej podstatnej zmene. Sídlo školy zostáva nezmenené, takže výučba bude pokračovať v tých istých priestoroch ako doteraz a žiaci SPŠ Samuela Mikovíniho a aj Školy umeleckého priemyslu sa automaticky stávajú od 1.9.2023 žiakmi Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

                                                                                                 Ing. Miroslav Jausch

                                                                                                       riaditeľ školy

  • Novinky

     • Spojená škola Samuela Mikovíniho

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Banskobystrický samosprávny kraj nariadením č. 50/2023 odo dňa 01.09.2023 zriaďuje v súlade s ust. § 20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      Spojenú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica.

     • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

      Riaditeľstvo Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici

      oznamuje, že plenárna schôdza rodičovského združenia sa bude konať

      v piatok 4. novembra 2022 o 14:00 hod.vo veľkej posluchárni (II. budova).

      Po jej ukončení budú nasledovať triedne schôdzky rodičovského združenia v jednotlivých triedach školy pod vedením triednych učiteľov, ktorí poskytnú rodičom informácie o študijných výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Škola umeleckého priemyslu
    • Telefón
    • 045 691 14 31
    • Adresa školy
    • Akademická 13
     Banská Štiavnica
     96915
     96915 Banská Štiavnica
     Slovakia